อัปเดทข่าวสาร

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา --------------------------------------- นายภานุวัฒน์ กิมิบัติ และ นายศราวุฒิ แดงบุดดา อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NSC2022 secondround -------------------------------------------------- ชื่อผลงาน :เตือนแล้วนะ แอปพลิเคชันช่วยเฝ้าระวังน้ำท่วม #คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูน้อยลง ที่มา : https://www.facebook.com/ComputerScienceUBRU/photos/a.222141681663144/1075549239655713

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพรพิมล พันธ์เดช บุคลากรสายสนับสนุนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีแก่...นางสาวพรพิมล พันธ์เดช.... บุคลากรสายสนับสนุนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ" ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 โรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------------------- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS'64) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน วันที่ 8-19 มีนาคม 2564 ---------------------------- - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สาขานวัตกรรมดิจิทัล - สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ---------------------------- สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/ ติดต่อสอบถาม 045 352 000 ต่อ 3300 https://cs.ubru.ac.th/

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS'64)
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ---------------------------- เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS'64) ระดับปริญญาตรี รอบ PORTFOLIO วันที่ 1-14 ธันวาคม 2563 ---------------------------- - สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สาขานวัตกรรมดิจิทัล - สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ---------------------------- สมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.ubru.ac.th/ ติดต่อสอบถาม 045 352 000 ต่อ 3300 https://cs.ubru.ac.th/

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-13 ได้มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้
- ดาวน์โหลด

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563
เนื่องด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2563 หากนักศึกษาท่านไดสนใจ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://web.codi.or.th
หรือดาวน์โหลด เอกสารรับสมัคร

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ "ทุน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่" วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา Resilience for Information Systems

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานงานฌาปนกิจศพ ผศ.ปุณณะ ภูละ อดีตอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี
ด้วย ผศ.ปุณณะ ภูละ อดีตอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลาวัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรถตู้เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยฯ เวลา 14.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก

หน้า