ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ศึกษา เทคโนโลยีวิศวกรรม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการ และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   สมัครทางไปรษณีย์ 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559
   สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
   สมัครด้วยตนเอง 27 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2559
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 มิถุนายน 2559
   สอบคัดเลือก (ถ้ามี) 25 มิถุนายน 2559
   ประกาศผลสอบคัดเลือก 27 มิถุนายน 2559
   รายงานตัว 2 กรกฎาคม 2559
 สำหรับผู้สนใจดูรายละเอียด http://www.graduate.ubru.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๒๐๙๗

02 มิถุนายน 2559 09:27:34 ข่าวการศึกษา/ข่าวทั่วไป 2,088 ลำพูล พุทธาสมศรี |