พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ถวายสัตย์ปฏิญาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2559

17 สิงหาคม 2559 14:34:08 วีดิโอ 1,660 ลำพูล พุทธาสมศรี |