ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ
"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่"
วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


11 กุมภาพันธ์ 2562 15:26:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,954 ลำพูล พุทธาสมศรี |