ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง เขียนวิจัยอย่างไรให้ได้ "ทุน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


04 มีนาคม 2563 06:11:01 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,991 ลำพูล พุทธาสมศรี |