วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร   ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

16 มีนาคม 2563 12:10:13 ข่าวกิจกรรม 507 ลำพูล พุทธาสมศรี |