เนื่องด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2563 หากนักศึกษาท่านไดสนใจ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://web.codi.or.th
หรือดาวน์โหลด เอกสารรับสมัคร


16 มีนาคม 2563 16:24:20 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,068 ลำพูล พุทธาสมศรี |