เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ได้มอบเจลล้างมือ และหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน ให้กับ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ ต่อไป

ภายใต้โครงการผลิตอุปกรณ์ที่จำเป็นหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือในการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับบริการนักศึกษาและ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

16 เมษายน 2563 16:31:07 ข่าวกิจกรรม 1,642 ลำพูล พุทธาสมศรี |