คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
----------------------------
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS'64)
ระดับปริญญาตรี
รอบ PORTFOLIO
วันที่ 1-14 ธันวาคม 2563
----------------------------
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สาขานวัตกรรมดิจิทัล
- สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
----------------------------
สมัครออนไลน์ได้ที่
https://admission.ubru.ac.th/
ติดต่อสอบถาม
045 352 000 ต่อ 3300
https://cs.ubru.ac.th/

02 ธันวาคม 2563 12:41:42 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,007 ลำพูล พุทธาสมศรี |