ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อภิรวัฒน์ ดาษดา บิดาของ นายภูริวัฒน์ ดาษดา นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น ประจำปี 2563
เนื่องด้วยวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ อาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

04 ธันวาคม 2563 11:23:15 ข่าวกิจกรรม 1,715 ลำพูล พุทธาสมศรี |