โครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
-------------------------------------------------------------
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษา 
ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการอบรม และต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม และร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

10 มีนาคม 2564 11:22:54 ข่าวกิจกรรม 1,659 ลำพูล พุทธาสมศรี |