คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์“ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการค้าขายที่ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว ทำให้การค้าขาย ไม่จำกัดสถานที่ ณ ศาลากลางบ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

22 ตุลาคม 2564 07:06:21 ข่าวกิจกรรม 137 ลำพูล พุทธาสมศรี |