วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
-------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการ ราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University 
ซึ่งได้ติดตามจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน 
**ในนามคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมงาน และสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564 ที่จะถึงนี้
สามารถสมัครได้ที่  https://cs.ubru.ac.th/mice_university

08 พฤศจิกายน 2564 15:29:41 ข่าวกิจกรรม 50 ลำพูล พุทธาสมศรี |