วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 
-------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้ากน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมและร่วมพิธีเปิดโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University ซึ่งได้จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ภายในงานได้มีการแสดงสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน นวัตกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมาก โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก
-------------------------------
ทั้งนี้ทางคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ ทุกท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการราชภัฏก้าวไกล สู่ MICE University โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 พฤศจิกายน นี้
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cs.ubru.ac.th/mice_university

09 พฤศจิกายน 2564 15:07:56 ข่าวกิจกรรม 133 ลำพูล พุทธาสมศรี |