วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
----------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์ มากดี คณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้ากน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมแถลงข่าว ยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565
ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รศ.ธรรมรักษ์  ละอองนวล รักษาราชการแทนอิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชานี ร่วมกันแถลงข่าว “การยืนยันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สู่ปี 2565”
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : สวท.อุบลราชธานี

12 พฤศจิกายน 2564 13:20:27 ข่าวกิจกรรม 35 ลำพูล พุทธาสมศรี |