ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
---------------------------------------
นายภานุวัฒน์ กิมิบัติ และ นายศราวุฒิ แดงบุดดา
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ชัยวิชิต แก้วกลม
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NSC2022 secondround
--------------------------------------------------
ชื่อผลงาน :เตือนแล้วนะ แอปพลิเคชันช่วยเฝ้าระวังน้ำท่วม
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูน้อยลง
ที่มา : https://www.facebook.com/ComputerScienceUBRU/photos/a.222141681663144/1075549239655713


17 กุมภาพันธ์ 2565 09:50:26 ข่าวประชาสัมพันธ์ 170 ลำพูล พุทธาสมศรี |