วันที่ 26 เมษายน 2565  รองศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายบริการชุมชนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.อ. ประทีป  กิจจะวัฒนะ และ อาจารย์อัสนี อำนวย พร้อมทีมงาน  เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้อง CO WORKING SPACE ชั้น 1 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เป็นศูนย์ประสานงานของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะและการจราจร กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ที่จะจัดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2565
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

26 เมษายน 2565 18:43:20 ข่าวกิจกรรม 108 ลำพูล พุทธาสมศรี |