วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565
ภาพบรรยากาศ (ภาคบ่าย) สนามสอบระบบจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English Proficiency) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#TEPUBRU

29 เมษายน 2565 14:46:14 ข่าวกิจกรรม 100 ลำพูล พุทธาสมศรี |