สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
*****************************
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ภาพบรรยากาศ (ภาคบ่าย) สนามสอบระบบจัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Test of English Proficiency) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ อาคาร 30 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ
#คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยแห่งความสุข
#TEPUBRU

30 เมษายน 2565 14:48:16 ข่าวกิจกรรม 133 ลำพูล พุทธาสมศรี |