สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กันยายน
588
ตุลาคม
25,193
พฤศจิกายน
18,713
ธันวาคม
23,856
มกราคม
21,913
กุมภาพันธ์
121,091
มีนาคม
184,648
เมษายน
75,096
พฤษภาคม
85,468
มิถุนายน
54,409
กรกฎาคม
62,813
สิงหาคม
58,202
กันยายน
32,438
ตุลาคม
44,683
พฤศจิกายน
51,576
ธันวาคม
39,410
มกราคม
20,821
กุมภาพันธ์
118,377
มีนาคม
81,383
เมษายน
21,518
พฤษภาคม
16,770
มิถุนายน
13,089
กรกฎาคม
9,282
สิงหาคม
8,177
กันยายน
25,302
ตุลาคม
25,894
พฤศจิกายน
26,789
ธันวาคม
23,391
มกราคม
36,060
กุมภาพันธ์
20,497
มีนาคม
21,251
เมษายน
23,407
พฤษภาคม
20,048
มิถุนายน
14,749
กรกฎาคม
15,327
สิงหาคม
17,651
กันยายน
20,928
ตุลาคม
28,887
พฤศจิกายน
21,121
ธันวาคม
8,631
มกราคม
7,936
กุมภาพันธ์
7,191
มีนาคม
7,954
เมษายน
6,279
พฤษภาคม
6,398
มิถุนายน
10,032
กรกฎาคม
12,688
สิงหาคม
13,607
กันยายน
11,543
ตุลาคม
2,635
พฤศจิกายน
8,120
ธันวาคม
11,619
มกราคม
8,865
กุมภาพันธ์
8,156
มีนาคม
8,515
เมษายน
10,359
พฤษภาคม
14,147
มิถุนายน
15,903
กรกฎาคม
25,595
สิงหาคม
37,933
กันยายน
16,942
ตุลาคม
33,853
พฤศจิกายน
46,373
ธันวาคม
47,640
มกราคม
47,407
กุมภาพันธ์
56,705
มีนาคม
56,110
เมษายน
69,311
พฤษภาคม
66,275
มิถุนายน
43,787
กรกฎาคม
39,948
สิงหาคม
13,151
กันยายน
11,739
ตุลาคม
16,008
พฤศจิกายน
14,132
ธันวาคม
8,959
มกราคม
12,136
กุมภาพันธ์
27,403
มีนาคม
135,158
เมษายน
17,083
พฤษภาคม
26,408
มิถุนายน
20,485