ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด

23 ธันวาคม 2559 09:38:18 ข่าวรับสมัครงานราชการ 2,078 ลำพูล พุทธาสมศรี |